اخبار استانها
1396/9/7 سه‌شنبه آموزش مدیریت سبز در مدارس سیستان و بلوچستان
مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: جلسات توجیهی و آموزشی مدیریت سبز برای دانش آموزان مقاطع مختلف مدارس شهرستان نیکشهر به منظور آشنایی دانش آموزان با موضوع مدیریت سبز و اطلاع رسانی و ارتقاء فرهنگ زیست محیطی برگزار شد.
ه گزارش ایسنا- ‌ نیره پورملایی در شورای محیط زیست استان افزود: مدیریت سبز یکی از راهکارهای حفظ محیط زیست و صرفه‌جویی در منابع و بهروری بیشتر با استفاده صحیح از انرژی و ... است.

پورملایی بیان کرد: در راستای افزایش توان و مهارت محیط زیستی کارکنان، دبیران و دانش آموزان مدارس سطح استان، دوره آموزشی مدیریت سبز درمحل مدارس شهرستان نیکشهر برگزار شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان ادامه داد: هدف از برگزاری این دوره آشنایی فراگیران با نحوه ایجاد دفتر کار سبز، اهمیت حفظ محیط زیست ونحوه اجرای مدیریت سبز در محل کار است.

پورملایی اضافه کرد: مدیریت سبز در محل کار و ... شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات‌، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آنها است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان خاطر‌‌نشان کرد: براساس بند ز ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران کلیه دستگاههای اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند جهت کاهش اعتبارات هزینه‌ای دولت، نسبت به اعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست برای اجرای برنامه مدیریت سبز اقدام نمایند.

وی گفت: امیدواریم بتوانیم با برنامه‌ریزی مستمر و همکاری و هماهنگی ارگانها و نهادهای گوناگون دولتی و خصوصی مدیریت سبز را در تمامی سازمان‌ها به اجرا درآوریم.
بيشتر