اخبار استانها
1396/6/28 سه‌شنبه دندانپزشکی سبز در اصفهان توسعه پیدا می کند
به گزارش" پارما" نشست مشترك مسؤولان حفاظت محيط زيست استان اصفهان و مديريت شركت سيوان سلامت سبز به منظور فراهم سازي مقدمات تحقق دندانپزشكي سبز تشكيل شد.
در اين نشست مهدي رياحي جانشين مديركل و معاون توسعه مديريت و منابع حفاظت محيط زيست استان ضمن تاييد نقش دندانپزشكي سبز در كاهش آلودگي هاي زيست محيطي و حفاظت از منابع، حمايت اين اداره كل را از تحقق دندانپزشكي سازگار با محيط زيست اعلام كرد.
وي خواستار تدوين و ارائه طرح مقدماتي دندانپزشكي سبز از سوي شركت سيوان سلامت سبز براي مطرح ساختن در جلسات تخصصي و تصويب در مراجع مرتبط با پيگيري حفاظت محيط زيست استان شد.
دندانپزشكي يكي از مشاغل آسيب زا به محيط زيست است و انجمن بين المللي دندانپزشكي سازگار با محيط زيست(EDA) به منظور كاهش آسيب هاي زيست محيطي دندانپزشكي در سال ۲۰۰۸ تاسيس شده و ملاحظات زيست محيطي را در تهيه مواد و تجهيزات پزشكي، مديريت زباله هاي بيمارستاني ، روش ها و مواد درمان بيمار دنبال مي كند.
شركت سيوان سلامت سبز نيز به عنوان پايه گذار دندانپزشكي سبز در كشور با ابتكار و حمايت دكترصفورا شاه طالبي از خيرين نمونه استاني در اصفهان تاسيس شده است و در راستاي اعمال مسؤوليت اجتماعي خود در زمينه محيط زيست، فرهنگ سازي و ترويج دندانپزشكي سبز در ايران را در اولويت كاري خود قرارداده است.

 
بيشتر