اخبار استانها
1396/7/19 چهارشنبه برگزاری دوره آموزشی مدیریت سبز در سیستان و بلوچستان  
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان وبلوچستان ، نیره پورملائی مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: دوره آموزشی مدیریت سبز در دانشگاه سیستان و بلوچستان و در سطوح مختلف در حال برگزاری است.
وی افزود: با توجه به رسالت دانشگاه در توسعه کشور و افزایش آگاهی و فعالیت های مرتبط با محیط زیست و نظر به اینکه دانشگاه سبز رویکردی سه بعدی است و مدیریت منابع ،ترویج رفتار آموزشی و تربیت نسل سبز از ابعاد آن می باشد، دوره آموزشی مدیریت سبز در دانشگاه توسط این اداره کل کلید خورد.
پورملائی بیان کرد: از آنجائیکه مبحث دفتر کار سبز ،در راستای کاهش هزینه های عمومی و جاری دانشگاه و کاهش پسماندها، پسآب ها و به طبع آن اثرات و پیامدهای زیست محیطی، از ویژگی های مشترکی است که طبیعتاً در نظام آموزشی همانند دانشگاه نیز می تواند همانند سایر دستگاههای اجرایی کاربردی باشد، اجرای دوره های آموزشی مدیریت سبز ویژه کارکنان توسط کارشناسان این اداره کل برگزار می گردد.
وی ادامه داد: در این راستا در جهت گسترش آگاهی، توانمند سازی و مسئولیت پذیری کارکنان ،دوره آموزشی" مدیریت سبز، دفتر کار سبز و دانشگاه سبز" جهت پرسنل دانشگاه سیستان و بلوچستان بمدت ده روز و در محل این دانشگاه در حال برگزاری است .
پورملائی خاطر نشان کرد: از مهمترین اهداف این دوره آموزشی می توان به ارتقای دانش زیست محیطی، اعمال سیاست های مصرف بهینه، تغییر الگوی مصرف و کاهش تولیدضایعات و اجرایی نمودن شاخص های مدیریت سبز در مجموعه دانشگاه اشاره کرد.

 
بيشتر