اخبار استانها
1396/8/6 شنبه مصرف کاغذ در محیط زیست شهرستان ساوجبلاغ به زیر 5 درصد رسید  
به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست استان تهران، بایرام محمودی سرپرست اداره با اعلام این خبر افزود از آنجائیکه استقرار نظام مدیریت سبز در سازمان ها و ارگان های مختلف نقش موثر در کاهش مصرف منابع (نظير آب،انرژی،کاغذ و مدیریت مواد زائد جامد) داشته و منجر به ارتقائ بهره وری از یک سو و ارتقای کیفیت محیط زیست در همه زمینه ها می شود در همین راستا و به منظور اجرای وظایف قانونی محول شده در ارائه خدمات الکترونیکی به ارباب رجوع، این اداره با استقرار و بهره مندی از شبکه دولت در دریافت و ارسال کلیه مکاتبات با ادارات و نهادهای دولتی شهرستان و استان، شبکه سيماک در پاسخ گوئی به کلیه استعلامات ارگان های ذیربط و همچنین اخیرا با راه اندازی و بهره برداری از سیستم جدید مروارید در کلیه مکاتبات درون سازمانی موفق گردیده علاوه بر کاهش گسترده استفاده ار کاغذ و ارائه خدمات مطلوب به ارباب رجوع،نسبت به کاهش چشمگیر هزینه ها اقدام کنند.
وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه برای تولید هر تن کاغذ باید 17 اصله درخت را قطع کرد و در فرآیند تولید آن حدود 400 هزار لیتر آب و 4 هزار کیلووات برق مصرف کرد و از طرفی تولید 1 تن کاغذ دست اول هزینه های زیست محیطی و اقتصادی زیادی داشته این اداره با هدف اعمال سیاست های مصرف بهينه منابع پایه و محیط زيست،اقدام به اجرای برنامه مدیریت سبز در بخش استفاده از مواد اولیه و تجهیزات از جمله کاغذ کرده است.
وی همچنین با اشاره به اینکه در سالیان گذشته بر اساس مفاد ماده 190 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور اقدامات موثری در کاهش مصرف انرژی از جمله آب،گاز و برق در ساختمان اداره انجام گرفته اظهار داشتند اجرای برنامه مدیریت سبز در ماده 38 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور نیز تاکید شده است.
وی گفت : با تمهیدات اتخاذ شده و با همکاری کلیه کارکنان اداره،سعی و تلاش ما بر این است که ضمن حذف کامل استفاده از کاغذ دست اول،حتی الامکان از کاغذهای باطله و یا از هر دو روی کاغذ استفاده کنیم.
همچنین درصدد هستیم با راه اندازی کارتابل ويژه واحدهای تولیدی و صنعتی مکاتبات با شرکت های خصوصی را هم از طریق سیستم اتوماسیون انجام دهيم.

 
بيشتر