کارگروه آموزش و اطلاع رسانی
اعضای کارگروه آموزش و اطلاع رسانی
1-    معاونت آموزش و پژوهش (رئیس کارگروه)
2-    دفتر مشارکت و آموزش همگانی ( دبیر کارگروه )
3-    اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی(عضو کارگروه)
4-    دفتر توسعه پایدارو اقتصاد محیط زیست(عضو کارگروه)
5-    دفتر پژوهش و توسعه فناوری های محیط زیست(عضو کارگروه)
6-     دفتر آمار و فناوری اطلاعات (عضو کارگروه)
7-    دفترارزیابی زیست محیطی(عضو کارگروه)
 
شرح وظایف
1-    تشکیل کارگروه دوره ای با مشارکت دفاتر مرتبط بر اساس چارت نظام مدیریت سبز سازمان
2-    تعیین سرفصل دوره های آموزشی مرتبط با مدیریت سبز و فراهم نمودن مقدمات برگزاری دوره های آموزشی مدیریت سبز و ارائه گواهینامه های آموزشی
3-  اطلاع رسانی و ارتقای آموزش کارکنان در زمینه برنامه مدیریت سبز
4-    فراهم نمودن مشارکت تشکل های مردم نهاد (NGO) در اجرای مدیریت سبز در کشور
5-    مشارکت در برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی مرتبط با مدیریت سبز
6-     ایجاد هماهنگی لازم با رسانه های ارتباط جمعی نظیر صدا و سیما، روزنامه ها و نشریات
7-    ارائه پیشنهادات لازم به کارگروه تخصصی مدیریت سبز جهت جمع بندی و ارائه به کمیته ستادی