تماس با ما


آدرس : تهران، ضلع شمالی بزرگراه شهید حکیم، بین شیخ فضل ا... و یادگار امام، پارک طبیعت پردیسان، سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر ارزیابی زیست محیطی، دبیرخانه مدیریت سبز ایران

  تلفن: 42781027  
          42781541