اخبار
1396/5/1 يكشنبه تغییر شاخص های مدیریت سبز در سال جدید در سال 96 شاخصه های مدیریت سبز بر اساس برنامه ها و رویکردها تغییر کرده است و قرار است دستگاههای اجرایی بر اساس آن اقدام کنند.

حمید جلالوندی مدیر کل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطیسازمان محیط زیست و دبیر خانه ستاد مدیریت سبز در گفت و گو با زیست آنلاین می گوید: مدیریت سبز بعد از وقفه ای 8 ساله با شروع دولت یازدهم دوباره در دستور کار سازمان محیط زیست قرار گرفت و براساس ارزیابی ها ، شاخصه هایی برای آن مشخص شد و در دستور کارسازمان های اجرایی کشور قرار گرفت و پیگیری رفتار بر اساس این شاخصه ها نیز موضوعی است که ما ان را پیگیری و به صورت کارنامه ای به دولت ارائه می دهیم .
وی که در همایش ملی نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی شهرهای مراکز استانی با محوریت محیط زیست و توسعه پایدار حضور دارد در ادامه می افزاید : شاخصه های مدیریت سبز مشخص شده و آیین نامه هایی که میزان مصرف در آن تعیین شده است نیز به تصویب رسیده است که بر اساس آن یک درصد از بودجه جاری و عمرانی دستگاهها برای استقرارو اجرایی شدن مدیریت سبز در دستگاهها قرار داده می شود تا بتوانند آن را در امور جاری برای سبز کردن فرایند کار شرکت ها هزینه کنند .
مدیر دبیر خانه ستاد مدیریت سبزسازمان محیط زیست در ادامه می گوید : آموزش هایی را هم در دستگاههای اجرایی برقرار کردیم. در سازمان محیط زیست نیز مانند تمام دستگاههای اجرایی کارگروهی تشکیل شد که از دفاترزیر مجموعه کارگروه مدیریت سبز تشکیل می شود که در دو سال پیاپی که سازمان خودش پیگیر این ماجرا بود به عنوان دستگاه پیشرو و در رتبه بندی برتر در بین تمامی دستگاههای اجرایی قرار گرفته است.
وی با اشاره به شاخص ها و برنامه های مدیریت سبز در ادامه می گوید : شاخص هایی با توجه به تعریف مدیریت سبز در نظر گرفته می شود که کاهش مصرف انرژی ، کاهش مصرف کاغذ،کاهش مصرف آب و مدیریت پساب و در نتیجه مدیریت منابع پایه جزو این شاخص ها به حساب می آیند .
جلالوندی با اشاره به اینکه ساختمان سبزی در ایران به صورت مشخص و مستقل وجود ندارد که به عنوان معیار قرار گیرد می گوید : ما مسائل مختلف را بررسی می کنیم و برآورد ان را به عنوان شاخص مطرح می کنیم در واقع ما بیشتر بهینه سازی می کنیم و هر چند در خیلی از موارد هنوز مشکل داریم اما تلاش می کنیم تا این موانع را از پیش پا برداریم . اتفاقی که در این حوزه رخ داده است این است که کاهش مصرف انرژی را در سالهای مختلف کاهش داده ایم به طور مثال ما 60 درصد کاهش مصرف انرژی در سال 92 نسبت به سال 91 داشته ایم و سعی کرده ایم در این مدت در زمینه های مختلف کاهش مصرف داشته باشیم .
وی در ادامه خبر از تغییر رویکرد سازمان های مختلف در مصرف انرژی می دهد و در ادامه می گوید : امسال شاخصه های مصرف انرژی را تغییر داده و آن را بر اساس آمار و برنامه ها تغییر داده ایم و با رویکرد جدیدی آن را ارائه داده ایم . دلیل ان هم این است که مثلاما در دوره 5 ساله قرار بود 20 درصد کاهش مصرف انرژی داشته باشیم و بیشتر دستگاهها در دو سال اول رکورد خودشان را زدند و در دو سه سال آخر تنها یک تا دو درصد می توانستند این آمار را تغییر دهند و بنابر این این نمی توانست امتیازی برای آنها به حساب بیاید .از این رو شاخصه هایمان را به نحوی تغییر دادیم که بتواند عملکردهای بهتری به همراه داشته باشد.
وی در پاسخ سوال خبرنگار زیست انلاین که برای تعیین شاخصه ها تا چه اندازه ازموسسات تخصصی در این حوزه کمک می گیرد می گوید : برخی از این موسسات به حاشیه رفته اند . ما به برخی از این موسسات برای استقرار نظاماتی اختیار داده ایم اما این کار برای گروهی از انها به کسب و کاری تبدیل شده است و خلاف هایی صورت می گرفت که همین سبب شد همکاری با آنها از چرخه کار خارج شود و ما در این حوزه با چالش روبرو هستیم و اگر شرکت های تخصصی برنامه هایی در این حوزه دارند ارائه کنند زیرا ما از آن استقبال می کنیم . 
بيشتر