اخبار
1396/8/2 سه‌شنبه آغاز ثبت نام خوداظهاری واحدهای صنعتی و خدماتی سبز/ آخرین مهلت 15 آذر 96 مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست از زمان شروع فراخوان خوداظهاری واحدهای صنعتی و خدماتی سبز سال 95 خبر داد .  
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام)،حمید جلالوندی با بیان اینکه در سال جاری،فرآیند انتخاب واحد های صنعتی و خدماتی سبز بر مبنای خوداظهاری صنایع و معرفی استانی می باشد است، اظهار داشت: واحدهای صنعتی براساس شاخص های انتخاب صنعت و واحد خدماتی سبز می توانند در فرآیند انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز شرکت کنند.

جلالوندی خاطر نشان کرد: پرسشنامه واحد های صنعتی و خدماتی سبز سال 95 به همراه کتابچه راهنما به صورت فایل الکترونیکی از تاریخ96/8/1 در لینک مربوطه در سمت چپ پورتال سازمان حفاظت محیط زیست به آدرس www.doe.ir در دسترس می باشد و کلیه واحد های صنعتی و خدماتی متقاضی می توانند جهت تکمیل پرسشنامه های مذکور به صورت مکانیزه حداکثر تا تاریخ 96/9/15 اقدام کنند.

وی با بیان اینکه بررسی اولیه همه اظهارنامه های واحد های صنعتی در ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها انجام می شود، گفت: پس از بررسی های نهایی در دبیرخانه مستقر در دفتر ارزیابی زیست محیطی، واحد های صنعتی و خدماتی سبز و برگزیده در دو سطح استانی و ملی معرفی می شوند.

به گفته جلالوندی، نصب و راه اندازی و یا اصلاح سیستم تصفیه پساب، دفع و دفن اصولی و بهداشتی زباله،مدیریت بازیافت مواد زائد، ایجاد و توسعه فضای سبز، اخذ گواهینامه استقرار مدیریت زیست محیطی ISO14000، مصرف بهینه حامل های انرژی و افزایش بهره وری در مصرف انرژی، ارتقاء سطح دانش و فرهنگ زیست محیطی مدیران و کارکنان واحد، ایجاد نوآوری های زیست محیطی و خدمات فراگیر معیارهای انتخاب واحدهای خدماتی سبز است.

جلاوندی تصریح کرد: پس از پایان مهلت اعلام شده، به هیج یک از موارد ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

وی عدم قرار گیری نام واحد در فهرست صنایع آلاینده سازمان حفاظت محیط زیست در سال انتخاب، بهبود سیستم های پالایش و کنترل آلاینده ها، مدیریت بازیافت مواد زائد، جایگزینی انرژی های پاک،اخذ گواهینامه استقرار مدیریت زیست محیطی ISO14000، اخذ گواهینامه استقرار نظام ایمنی و بهداشتOHSAS18000،سازگاری با فرآیند تولید پاک،توسعه فضای سبز، مصرف بهینه حامل های انرژی و افزایش بهره وری در مصرف انرژی، ارتقاء سطح دانش و فرهنگ زیست محیطی مدیران و کارکنان واحد، کاستن اثرات منفی و ضایعات صنعت بر محیط زیست را از معیارهای انتخاب واحدهای صنعتی سبز برشمرد.

مدیر کل ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست، افزود: دبیرخانه انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز به منظور بررسی دقیق تر عملکرد واحدهای متقاضی در سال جاری، گروههای صنعتی در8 گروه و همچنین گروههای خدماتی در7 گروه مورد بررسی قرار خواهند گرفت .

جلالوندی خاطر نشان کرد: به پرسشنامه هایی که ناقص بوده و پس از تاریخ مقرر ارسال گردد به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 
بيشتر